MY 하얀풍차
  • 예약확인/결제
  • 계좌안내
  • 무이자할부
  • 할인쿠폰
  • 홈쇼핑
  • 카카오톡
  • 이벤트/기획전
맨위로 이동
퀵메뉴닫기
Home > 고객센터 > 공지사항

공지사항

제목 2019년 8월_대한항공 유류할증료 안내 입니다
작성일 2019.07.23 조회수 1,100
                         
  2019년 8월 적용되는 대한항공 한국/인도네시아발 유류할증료를 안내드립니다.        
                         
                         
  1. 2019년 8월 부 한국발 유류할증료 금액               
      ○ 적용 기간 : 2019.8.1 ~ 8.31 (발권일 기준, LST)            
                         
                         
                                                 (편도 및 대권거리 miles 기준, 단위:KRW)  
  구분 ~500
미만
 500~ 1,000~ 1,500~ 2,000~ 3,000~ 4,000~ 5,000~ 6,500~ 10,000
이상~
 
  1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 6,500 10,000  
  미만 미만 미만 미만 미만 미만 미만 미만  
  현행 6,000 10,800 12,000 15,600 21,600 25,200 34,800 38,400 49,200 50,400  
  변경 6,000 10,800 12,000 15,600 21,600 25,200 34,800 38,400 49,200 50,400  
                           
                           
                         
  2. 2019년 8월 부 인도네시아발 유류할증료 금액              
                          
      ○ 적용 기간 : 2019.8.1 ~ 8.31 (발권일 기준, LST)            
                         
                                                       (편도 기준, 단위:USD)        
   출발지 목적지 현행 변경        
  인도네시아 단거리행 USD 21 USD 21        
  (IDR = 302,400) (IDR = 298,200)